Скайп

тел: +359 2 421 9365

тел: +359 2 421 9232

моб. +359 882 315 024

Посетители онлайн

В момента има 5  гости в сайта

Анкета

Как намерихте сайта ни?
Препоръчан от приятел - 0%
От реклама - 0%
Чрез търсачка - 0%
Друго - 0%

ТРЗ

 

Администриране на служителите

Изготвяне на трудови и хонорарни договори

Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа

Администриране на отпуски и болнични листи

Деклариране пред НАП

Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба

Представителство посредством електронен подпис

Консултации

Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари

Калкулации на осигуровки и данъци

Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания

Изготвяне на ведомост за заплати

Рекапитулации

Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации

Водене на ревизии